برای آشنایی با نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کلاردشت و اهداف آنها بر روی عکسشان کلیک کنید...

لازم به ذکر است:

- چینش عکس نامزد ها بر اساس ترتیب حروف الفبا می باشد.

- سوالات مطرح شده از تمامی نامزدها کاملا یکسان بوده است.

- با تمام نامزده ها به صورت حضوری و تلفنی هماهنگ شده است.چنانچه اطلاعات نامزدی کامل نشده است بنا بر درخواست و صلاحدید نامزد مربوطه می باشد.