ناز و صفای مقدم یاران، خوش آمدید

 

شاعر: خانم هما تیمورنژاد

 

ناز و صفای مقدم یاران، خوش آمدید
امروز بر شماست سلامِ کلاردشت
مبهوت حسن خلقت این سرزمین شده
هر کس که پا گذاشت به بامِ کلاردشت

هر هفت شهر عشق که عطار دیده است
از هفت شهر عشقِ کلاری گزیده است
لاهوی به تپه کِلار  و اُجابیت به جام
احسنت برین بهشت که خداآفریده است


در اقتدار همچو دماوند یا سهند
تخت سلیمان و سیاه کمان کلاردشت
حَسن کیف قلب تپنده در قالب جهان
الحق که هیچ منظره همپای آن نگشت

بس دشت در جهان که یکی از یکی سر است
وَلبال با اِزو به هزارش برابر است
قطعا نبود یاوه فراز و فرود ما
اینجا مُکاست شهر توریسم پرورست

مصداق اعتبار که دل می برد ز دل
رخ می نماید شاه علمدار در مِجِل
 گیسو پریشان  دخترآبشار اَکِد
رودبارک زیبا   بهشت را کرد خجل

مردان این دیار زبانزد به غیرتند
کدبانوان ماهرخش خوب سیرتند
مهمانواز و قلبی رعوف به سینه شان
سربازهای متحد این عمارتند

ترکیبی از غرور علم کوه با وَلَشت
سردآبرود و جلوه ی جام کلاردشت
گویی که خالق دو جهان آفریده است
تصویری از بهشت به نام کلاردشت