پايگاه اطلاع رساني اينترنتي شهروند کلاردشت (کلارنيوز) با بهره‌گيري از سرمايه‌ي انديشه و صداقت ، با هدف اطلاع رساني صحيح ، سريع و همه جانبه در شهرستان کلاردشت به اين عرصه گام نهاد.

اين پایگاه خبری با گروه جوان و مصمم اميدوار است به کمک شما شهروندان عزیز ، اين مهم را تحقق بخشد و در اين راه از تمامي مخاطبان خود نيز ياري مي طلبد تا با ديدگاه ها و نظرات سازنده خود ، راهنما و مددرسان اين پايگاه خبري باشند.


همکاران پايگاه اطلاع رساني اينترنتي شهروند کلاردشت (کلارنيوز):

سردبیر : محدثه لطیفی

هیئت تحریریه : محدثه لطیفی

                      نسیم صداقت

                      فــروغ خــداداد 

 

مدیـر مسئول : نسیم صداقت

شرکت طراحان نسیم کلارنو