به گزارش کلارنیوز: روز جمعه در اجتماع نمارگزاران از خبرنگاران کلاردشتی با حضور مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی تقدیر شد.

احد جاودانی با اشاره به مقام والای شهدا اظهار داشت: خبرنگاران همیشه در صحنه های مقدم حضور دارند و مصداق مشهود این امر شهدای خبرنگار، شهید صارمی و سید شهیدان اهل قلم، آوینی هستند.

مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: مدیران استانی قبل از شروع کار روزانه خود نشریات و پایگاه های خبری محلی را بررسی می کنند تا در جریان اتفاقات و مشکلات روز قرار بگیرند.

وی افزود: خبرنگاران کلاردشتی باید علاوه بر پوشش خبرهای ملی و استانی بیشتر فعالیت خود را بر چالش ها و ظرفیت های کلاردشت متمرکز و دغدغه های مردم شهرستان مانند استقرار ادارات رو مطرح کنند.

جاوانی تکید کرد: به همان اندازه که از رامسر و نوشهر که قبل از انقلاب جزء شهرهای توریستی بودند، خبر منتشر می شود باید از کلاردشت هم خبر منتشر شود تا به جذب گردشگر و سرمایه گذار کمک کند.

 

از خبرنگاران کلاردشتی با حضور مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نماز جمعه تقدیر شد

از خبرنگاران کلاردشتی با حضور مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نماز جمعه تقدیر شد

از خبرنگاران کلاردشتی با حضور مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نماز جمعه تقدیر شد

از خبرنگاران کلاردشتی با حضور مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نماز جمعه تقدیر شد

از خبرنگاران کلاردشتی با حضور مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در نماز جمعه تقدیر شد

 

عکس از حسن بیگلر مقدم