خانم صداقت ما را در غم خود شریک بدانید

سرکار خانم صداقت مدیر مسئول ماهنامه نسیم کلارنو

غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه‌ها نمی‌گنجد؛ تنها می‌توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای عمه بزرگوارتان روحی شاد و آرام طلب نماییم.